June 15

Đơn giản là muốn đợi một ai đó
Nơi con dốc dưới chân cầu ngày xưa
Khi chiều ráng đỏ, khi bình mình mưa
Khi lọc cọc những vòng xe thầm hát…

Ta đã dần quên đi những điều đẹp nhất
Tóc em dài như nỗi nhớ của đêm
Đoá hồng nở qua một giấc bình yên
Mơ tiếng cười ai nhẹ thênh trong gió.

Đơn giản là muốn yêu một ai đó
Và gọi tên một nỗi niềm thiết tha
Đơn giản là muốn đẩy một nỗi buồn đi xa
Thế mà tháng ba
bật khóc!