May 17

Tôi viết bài thơ tình gửi cho quỷ sứ
Trong đêm đen
Quỷ sứ thôi ý định bóp cổ tôi
Ngoan hiền cười vụn gãy ánh trăng rơi
Từ đó
Tôi mải mê làm thơ chơi
Quên cả ngày kiếm sống
Vợ tôi bảo:
– Em sẽ cưới quỷ sứ cho anh.