January 19
Hình như đêm nay mình thức
Để thơ tôi chảy thêm lời
Một đời tảo tần lận đận
Dòng dòng ướt đẫm sương rơi.
Mình ơi, đêm nay lạ thế
Trời trong hơn những đêm nào
Có hội trăng vàng bằng giấy
Dây diều níu gió lên cao.
Gió đưa ánh trăng tan chảy
Nghiêng tay tràn ấm môi cười
Chợt tiếng côn trùng run rẩy
Chạm vào yên tĩnh chơi vơi.
Dẫu không đốt than nhóm lửa
Mà đêm soi tỏ mặt ngày.
Ước gì thơ tôi chở hết
Trăng vàng và gió đêm nay.