Tháng Mười Một 24

Vọng mây nhớ tóc em dài
Cho anh ấm lại đôi vai phong trần
Chờ anh mở cửa phù vân
Vén cung bạch nguyệt đuổi ngần ngại đi

Nhủ em bỏ lại nhu mì
Theo anh đi hái xuân thì chia nhau
Em rằng… xuống lũng xa sâu
Cho anh đề bút viết câu thơ tình

Yêu em giây phút làm thinh
Nhìn tay anh viết thơ tình vô ngôn
Em như chiếc lá chiều hôm
Heo may về dắt theo cơn bềnh bồng…

Sấm Đoài báo trận mưa Đông
Mây đi bỏ lại anh trong chiều này
Kìa đôi hạc trắng dìu bay
Đánh rơi nỗi nhớ xuống đầy vai anh…