Tháng Năm 6

Chiều ra cửa bể đứng chơi
Thấy giòng máu đỏ loang nơi mắt người
Đêm về mộng ánh ma trơi
Xanh lòng nặng trĩu một đời quạnh hiu
Mình ta giữa chốn tịch liêu
Lao đao từng tiếng cuốc kêu dật dờ
Cô đơn vật vã trong mơ
Năm canh tỉnh thức đợi chờ ngày mai
Tội thân con cuốc lạc loài
Ngàn năm réo gọi hồn ai hững hờ