Tháng Ba 4

Đêm ngồi nhìn chiếc bóng
tôi
Chợt nghe
như tiếng mưa rơi
trong mình
Ngoài kia
phố cổ lặng thinh
Rêu phong xưa,
đã u minh mấy lần

Chiều rơi
trên tiếng chuông ngân
Bài kinh cứu khổ,
như gần như xa
Thu tàn,
Đông lạnh sương sa
Tôi còn Em,
gió nhẹ qua nắng chiều.

Tháng11/15