Tháng Ba 2

Tôi
ngồi bên cánh rừng khô
Chờ cơn mưa đổ xuống hồ
trăng khuya

Thấy đêm
sương lệ đầm đìa
Rưng rưng đôi mắt chia lìa
tử sinh

Tôi
về đón buổi bình minh
Nghe trăm ngọn sóng quặn mình
đớn đau

Dội vào trang sử
nát nhầu
Mây đen quần vũ một màu
nước non

Tôi
băng qua những lối mòn
Lối còn ra Bắc
lối còn vô Nam

Lối nào dõi mắt
xa xăm?
Bình yên một cõi tôi nằm
ngủ say.

Đêm Nguyên Tiêu- Bính Thân