June 1

Người về tìm lại hương xưa
Mưa giăng phố cũ, nắng thưa ngõ chiều

Ta về phố chợ đìu hiu
Dừng chân lá đổ nghe chiều tan hoang
Về nghe từng cánh thu vàng
Nghe em dệt nỗi cơ hàn thâu đêm
Ta về như máu về tim
Như con suối nhỏ đi tìm nguồn xưa…

Ta về đập vỡ gương xưa
Nghe chiều rưng rức,nghe thơ nghẹn ngào
Mười năm: một giấc chiêm bao
Dừng chân phố cũ nghe màu tóc sương!

Từ yêu mây nước bềnh bồng
Ngày đi để lại bên sông nỗi buồn
Thương em ngày đó mưa cuồng
Xa em ngày đó mộng còn biếc xanh
Bây giờ mây khói xây thành
Yêu em ta ngắt một cành phù dung…