May 28

Em gieo sầu chi lên cung đàn
Cho ta ngồi đây đau tình xa
Em ngân nga chi lời tơ vàng
Cho ta nghe xa như huyền ca

*
Lá thu còn rơi cho vai gầy ?
Gió thu còn trôi cho tóc bay ?
Lệ xưa còn rơi trên vai người ?
Tình xưa còn in trong nắng phai ?

* *

Em như chim bay về chân trời
Tình ta nổi trôi theo ngàn mây
Nhớ em về trong ly rượu đầy
ta nghe sầu lên men ngất ngây

* * *

Tình đâu trăm năm mà ngậm ngùi!
Đời không thiên thu sao mãi đau!
Ai thương nhớ ai trông mây ngàn?
Ai ngồi khóc ai dòng sông trăng?

* * * *

Ừ! ta giờ đây thôi yêu nàng!
Ừ! em giờ đây thôi yêu trăng!
Lòng ta hồ như bia mộ vàng!
Lòng em hồ như rêu đá xanh!