January 13

Vỡ chiều sợi nắng xiên nghiêng
Mắt xanh vọng tím ngược miền ưu tư
Khướt say chén tạc chén thù
Vô tình ôm cả trời thu lỡ làng

Đong đưa ngày chốn mơ hoang
Đêm khao khát mộng, lại toan uống chiều
Vạt lòng ai gói bùa yêu
Mà mê… bóng ngọc, mà phiêu… dáng ngà

Em về giọt nhớ chia ba
Sương giăng ký ức la đà còn phơi
Mây ngàn… gió núi… chiều rơi
Còn xôn xao khúc không lời… mắt ai