January 9

Khoảng cách hai mùa xuân – hạ
Là lặng thinh trời đất chuyển cơn giông
Khoảng cách hai mùa thu – đông
Là bịn rịn giao mùa cây bàng lá vỡ

Khoảng cách hai đầu nỗi nhớ
Chín đỏ phù sa, mơ ngọt đồng xanh
Khoảng cách em và anh
Chênh vênh dốc một phần ba thế kỷ

Đời xâu chuỗi luật lề phi lý
Mặc con tim lý lẽ riêng mình
Anh lặng ngẫm trước lằn ranh lý trí
Phía em mơ hóa thạch một bình minh

Khoảng cách vô hình ở giữa …cứ lặng thinh!