Tháng Năm 17

không men không sóng nụ cười
cớ sao say đắm lòng người cổ kim
nhớ thương anh phải đi tìm
hoa môi một thoáng anh tìm trăm năm.