May 17

Mùa hoa cải nở
Em đi lấy chồng
Bao nhiêu nỗi buồn gom lại
Tôi về phủ khắp dòng sông.

Xưa ai tìm lá diêu bông
Ta nay cũng thế
Lang thang trắng cả chiều
Như con sóng mồ côi phía bể.

Những điều không thể
Thì lại xảy ra
Những điều có thể
Đợi hoài còn xa…

Suốt mùa nước lũ đi qua
Đêm không ngủ
Thương bờ sông
Hoa cải…
Sớm mai
Quỳ trước hoa run rẩy
Xác hoa vàng
Tim nhói lại
    Ngày xưa…