May 28

Tặng một ai đó tri âm

Ta về bẻ bút quăng sông
Đốt trang thơ cũ thả dòng nước trôi
Ta về một sớm tinh khôi
lên đồi sim tím hái môi em cười
Ta về tìm lại bóng người
Bỏ quên đâu mất giữa mười phương xa
Ta về đứng giữa giang hà
Ngóng con hạc trắng vút qua lưng trời
Em giờ cách mấy trùng khơi
Qua bờ bến lạ, còn lời thủy chung?
Chờ em, chân bước ngại ngùng
ngang đồi sim cũ rưng rưng nhớ người