May 17

Hít vô một ngụm thuốc lào
Ngỡ như hít phải tiếng chào của em
Và từ cánh khói bay lên
Ngỡ em đứng đó hồn nhiên bội phần
Anh nghe trời đất tê rần
Tay run rẩy ngón anh cầm tay em
Dắt em vào bóng của đêm
Niềm hân hoan quá chợt im ỉm cười
Bỗng dưng mở mắt bồi hồi
Anh bừng tỉnh dậy giữa rời rạc anh
Em tan vào bóng khói xanh
Nghìn thu bỏ lại lạnh tanh điếu cày