January 15

Xào xạc lá vườn thu rung sương mai rụng nỗi buồn
Cỏ khóc ướt nhòe màu đất hứa
Bình minh hồng
Sao cứ vắng màu xanh em áo lụa
Gót hồng xưa lẩn khuất giọt bâng khuâng

Ném mộng ảo vào trưa hanh hao gió bức
Dật dã phần duyên lạnh toát hơi người
Khô hạn lắm
Rát bỏng đợi chờ hổ ngươi mắt nhớ
Em ra thành
Trưa thị trấn chơi vơi!

Mây tháng sáu tụ vàng thu góc phố
Lang thang chiều nỗi nhớ rượt tà huy
Nắng lưỡi kiếm xẻ toang mùa trăn trở
Một ngày sắp ra đi