October 22

Bầu trời hình vuông,
Ta bên cửa sổ.
Bầu trời thật đỏ,
Lúc vừa bình minh.

Bầu trời tròn xinh,
Ta ngồi đáy giếng.
Bầu trời lúng liếng
In trên mặt hồ.

Huyền ảo trong mơ
Bầu trời cổ tích,
Nhưng ta đâu biết
Chân trời ở đâu.