August 8

Tôi một mình trở lại với mùa thu
Gặp dòng sông con đò xưa cập bến
Mây đơn côi lang thang trước biển
Cỏ bờ đê xao xác nắng thu vàng…

Tiếng sáo diều vi vút gió mênh mang
Đã thoảng thơm nồng nàn hương sữa lúa
Bờ bãi phù sa lở bồi ngàn thuở
Trong chiều nay như không có tuổi mình

Chân khoả vào gặp sóng giữa dòng xanh
Gặp lai tuổi thơ sắc rực hồng còng cáy
Cùng hơi mát tóc em năm mười bẩy
Kỷ niệm xa tít tắp phía chân trời…

Tôi trở về gặp gió tự hồn tôiu
Gặp lại dòng sông thời xa cách nhớ
Dù ngày mai có thành người thiên cổ
Cỏ bờ đê vẫn xao xác nắng thu vàng!

Cầu Ràm, Thu 2004