July 3

Chiều buông xuống tự bao giờ
Mưa giang khắp ngả, sông lờ mờ xa
Giọt rơi tý tách quanh nhà
Gõ vào trống vắng bao la không cùng…

Lá đò phiêu dạt trên sông
Về đâu giữa sóng mênh mông không bờ!
Kiếp người trôi nổi như mơ
Khác chi mây trắng bên bờ trời xa…
Tuổi thơ vừa mới hôm qua
Trước gương tóc đã loà xoà hoa râm
Vòm cao mãi tuổi thanh xuân
Người ơi! Tay nắm lòng gần nhau hơn
Mai vùi trong gió cô đơn
Lợi danh bão cuốn có còn bền lâu…

Nghe chiều tĩnh lặng buồng cau
Bãi ngoài thuyền gối nước màu mênh mang…

Cầu Ràm, thu 1997