Tháng Một 19

Mông mênh chiều giữa Cửu Long
Bỗng nghe điệu lý nghẹn lòng xót xa…
Bây giờ bậu đã phụ ta
Còn mong còn nhớ chỉ là… nhớ mong

Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Lia thia quen chậu bạn tâm đồng nơi đâu?*
Ngày xưa mưa nắng chưa sầu
Ai thề ai thốt: duyên đầu trăm năm

Khi nào trăng vắng đêm rằm
Thì tình ta mới xa xăm đất trời
Lý chim quyên, ai múa cười
Trăng say ầng ậc uống lời thủy chung…

Mỉa mai chiều giữa Cửu Long
Gió mưa đùa với dòng sông nghiêng sầu
Bậu vui bên bến sang giàu
Mặc thuyền ta sắp nát nhàu tin yêu

Cửu Long chiều ngẩn ngơ chiều
Trăng đêm mỏng mảnh liêu xiêu nhớ người
Lý chim quyên khóc nghẹn lời
Ta cười ôm mãi mảnh trời chiêm bao…