October 13

Thành phố của những người mất trí nhớ
kỉ niệm ầm ầm mà vẫn hay quên
phá đi cái đền, xây cái miếu
ngôi chùa mấy trăm năm xây lại hóa một năm

đồng cốm Làng Vòng ai đã vác dao băm
chia lô ra từng dãy nhà liên kế
cò đất, cò nhà, chủ thầu giàu vô kể
dân nghèo hết đất lại nghèo thêm

đời sáo rỗng những lời trống lời chiêng
bổ nát rừng xanh, chém ngang bờ biển
mây sặc những cánh diều lủng liểng
phết hồ làm tàu bay giấy chở người đi!