October 25

Anh khao khát trăng này em sẽ đến
Ngõ rêu phong chợt ấm gót xinh mềm
Nhà Bên Sông nghe mái chèo khỏa nước
Mắt buông hiền mi chớp sáng ngoài hiên!

Vòm trời cũ đã bao mùa quên lãng
Trong chiều nay mở hết chân trời
Vầng trăng hẹn ngập chìm trong quá vãng
Lại nghiêng thuyền mộng ảo hướng xa xôi…

Em sẽ đến lặng nhìn ngoài khung cửa
Nghe chiều buông vàng rực đón thu tàn
Con sông nhỏ chảy mềm như ngọn gió
Mang hồn neo thả dọc chốn lang thang…

Anh khao khát trăng này em sẽ đến
Ngõ rêu phong chợt ấm gót xinh mềm
Nhà Bên Sông nghe mái chèo khỏa nước
Mối tình đầu sót đắng tuổi hoa niên

Cầu Ràm,thu 2010