March 6

Bóc tờ lịch nhỏ cuối năm
Mỏng hơn nỗi nhớ mà đằm cả tay
Hương trầm thơm quyện tóc bay
Lòng như muốn níu xin ngày đừng rơi

Đường về thương nhớ xa xôi
Tiếng non sông gọi hay lời Mẹ kia
Chiều đông năm tháng vơi đi
Mà trong sâu thẳm tình quê càng đầy

Nghiêng thời gian rót từng giây
Giọt giao thừa đã tràn cay mắt mình…