October 25

Háo hức về thăm chốn xưa
Quán cũ im lìm cửa đóng
Bỗng nghe con tim xao động
Một thoáng buồn…

Tìm đâu dưới trời mưa tuôn
Tìm đâu giữa dòng nước lũ
Đâu rồi,ơi hình bóng cũ
Bên đường làng?

Hãy cạn đi dòng nước hoang
Trả lại đường làng em bước
Để ta giả vờ xuôi ngược
Ngắm nhìn em !

Phong Chương mùa lũ