May 17

tháng ngày này em xanh xao quá!
nắm tay em trần truột đi qua miền mê mà đất nứt toát và rễ cây đơn côi
bia mộ sỏi đá
dù nghe em lả lơi hoa cười trần phong
dù nghe hơi em phà vào ánh sáng đặc
dù lời em ca kĩ đưa hương
môi em rạn nứt
tim anh dập nát
đất vẫn nứt toác và rễ cây đơn côi
mùa này trễ quá rồi em tôi.