Tháng Tám 8

Mẹ ơi!
Mưa vẫn rơi hoài
Trời không có nắng nên ngày qua nhanh
Dường như cơn gió đành hanh
Giật tung cả những mong manh phận người

Mẹ ơi!
Mưa rớt bên đời
Làm trôi đi hết một thời yêu thương
Xốn xang…
Mây chẳng buồn vương
Thoảng đâu đây khói trầm hương bay nhòa

Mẹ đi
Cau chẳng trổ hoa
Vườn rau quạnh quẽ
Ngõ nhà vắng tanh
Cải xanh – dường cũng bớt xanh
Cà không nụ…
Để bên mành – mưa rơi.

01-02-2009