Tháng Tám 5

À ơi!
Năm tháng đi đâu?
Cho lưng Mẹ gánh nỗi sầu xa xăm
Bờ sâu
Nắng dãi mưa dầm
Nhọc nhằn muôn nỗi với đồng mạ non

Cha về
Để lúa xanh hơn
Mồ hôi nhỏ giọt cho con nên người

À ơi!
Những tiếng ru hời
Gió sương che phủ
Một đời…
Tơ vương.

01-11-2008