Tháng Tám 19

Phố đồi sương thoảng mênh mông ấy
Ngỏ hẹp nơi này mấy dặm xa
Gợi nhớ trong tôi từng tuổi hạ
Mây trời xin gởi chút hương hoa

Nâng niu chuỗi mộng Hồ Nữ Sĩ
Đồi của chung tình thuở bước qua
Mơ khúc nhạc rừng xưa trở lại
Thác reo rào rạt dưới trăng ngà