Tháng Chín 15

Nhờ em cắt tóc gội đầu
Xin đừng gột hết bụi gầu Phong Chương
Chừa tôi một ít để thương
Để nghe nhung nhớ vấn vương quê nhà!

Mai về phố thị xa hoa
Đầu vương chút đất gọi là hồn quê
Nay mai có dịp tôi về
Ngồi chờ cắt tóc, vân vê sợi tình