Tháng Tám 11

Cho T

Vò tàn canh đốt suy tư
Cho yêu thương nhỏ nó nhừ trong tim

Nhỏ trốn đâu ta mãi tìm
Ngoài kia lắm kẻ trộm nhìn biết không ?

Ta giăng mấy sợi chỉ hồng
Nhỏ qua vướng gót nhỏ không lối về

Nhớ gì nhớ nhỏ lê thê
Bao giờ ta, nhỏ đi về có đôi

Ta thương nhỏ quá đi rồi
Cớ sao ta cứ bồi hồi chờ mong

Đôi bờ mi nhỏ cong cong
Làm ta rối rắm tơ lòng xôn xao

Cái nhìn nhỏ sắc như dao
Ta dù máu chảy dễ nào không thương

Tại trời cho nhỏ mùi hương
Gặp nhau thoáng chốc mà vương vấn hoài

Tim ta đây nhỏ đến coi
Nó hờn nó giận nó đòi yêu em…