March 12

Này em dạo bước vu vơ
Giữa đời trôi chảy đôi bờ sông duyên
Vấn khăn thơm bước xuống thuyền
Chèo vào sương gió chở nguyên khôi về

Xuôi dòng nhiều quá bến mê
Ngược dòng thì lắm tái tê cõi lòng
Em hốt hoảng, em hư không…
Một hôm thác núi trổ bông lưng trời

Mới kia mà đã chảy trôi
Vừa đi đã thấy tới rồi như xưa…
Thấp thoáng đến, em về chưa
Vẫn thơm hương nước cũng vừa tinh khôi

Ta tung cát bụi phương trời
Như dòng thác núi muôn đời chảy mau…