Tháng Tám 7

Quê hương tôi núi dài chắn cát,
Mát cạnh hàng tre,
Một sớm trưa hè,
Có con ve ca lời réo gọi,
Lũ trẻ làng xách ná bắn chim…

à ù ơi…ơi à ời

Quê hương tôi núi nhà chắn cát
Mát cạnh bờ ao
Một đám hành rau
Hai vườn cà
Mẹ cha tôi bao ngày vất vả
Uống giọt sương trên khắp cánh đồng sằm…

à ù ơi…ơi à ời

Tôi lớn lên, trên đồi cát cháy,
Mái nhà đơn sơ,
Đồng…sông chung bờ,
Tôi ra đi dòng đời mang nợ,
Sợ một ngày đạp cát rát bàn chân…

à ù ơi…ơi à ời

Chín năm xa quê, đêm nằm tôi nhớ
Mẹ hái mớ rau bợ ngoài vườn
Vươn trong sương sớm
Bữa chợ mờ sương…

à ù ơi…ơi à ời

Thương con mẹ hát ù ơi…
Sớm mai… bầu trời sẽ sáng,
Mẹ tôi, còn bán thúng rau cà
Quê hương tôi bao ngày còn vất vả
Tôi sẽ về trả nợ cát quê tôi
Tôi sẽ về tắm mát với bờ ao
Tôi sẽ về nghe Mẹ hát ù ơi…

à ù ơi…à ù à ơi…!

Miền Cát Thăng Bình 2007