June 25

Đã qua thời khao khát đi xa
Tôi trở lại sông quê ngày thơ bé
Người thầm yêu thời trẻ
Nay thành bà, tóc đã hoa râm…

Trẻ đầy sân, da cháy nắng chân trần
Chúng nhìn tôi mỉm cười ngơ ngác
Thức nhớ, buồn vui cùng tuổi tác
Bạn chăn trâu kẻ mất, người còn!

Hoa khế tím bờ mấy chú rô ron
Ngọn muống tơ non, lá tre xao xác
Tiếng vỗ rá cầu ao, tiếng gà trưa cục tác
Vẫn như xưa mấy chục năm rồi…

Gió mặt sông hào phóng chơi vơi
Hoa lựu bên thềm đỏ như máu ứa
Khoảng trời thiên thanh, dòng sông trước cửa
Đêm đêm thường nhắc nhở hồn tôi…