September 15

Quý tăng em: BHL

Tuổi đầu thu, hồn đã ướp tàn đông
Nhà lạnh, sương giăng đất trời thành se sắt
Em đi về trong khói xe – Trong lái chèo cực nhọc.
Tháng năm dài, nắng rét rát bờ vai…

Ba vạn sáu ngàn ngày tròn được mấy ai
Nỗi khắc khoải mình em, người thân sao cảm hết!
Ngôi nhà thân quen hóa năm cùng, tháng kiệt
Mâm cơm lạnh hờ, chồng biền biệt ngó ngàng đâu?

Giấc mơ nào tìm lại giữa đêm sâu
Kỷ niệm ấm bờ vai đã chìm trong quá vãng
Dù hai con trưởng thành sao thay vầng lửa sáng
Sương mùa đông, giọt giọt khóc đêm buồn…