March 26

Tìm nơi câu cá chiều nay
Nghe con bìm bịp hát bài thiết tha
Não lòng một tiếng quê nhà
Người yêu bé nhỏ khi ta lọt lòng

Nhớ từng chiều tắm trên sông
Lội mương tát cá thong dong những ngày
Nhớ ruộng lúa, cánh cò bay
Đụn rơm khói toả trôi dài tâm tư

Lòng quê một bức tình thư
Viết hoài dang dở, một từ “Quê Hương”
Người đi đi khắp muôn phương
Người về chỉ có một đường mà thôi.