March 20

Chớp vèo tuổi đã bảy mươi
Trời xanh vẫn thể như thời ngây thơ
Sông quê đắp đổi hai bờ
Vẫn con chim cuốc thẫn thờ vào đêm
Vẫn là em dáng thảo hiền
Bạn xưa yên giấc ngủ miền khơi xa…!

Ta ngồi cùng bóng mình ta
Nén nhang chiều lặng mẹ cha nơi nào?
Mái nhà thấp – Vòm trời cao
Mong thành chấm nắng lọt vào không gian…
Chim gù lay thức cánh màn
Bảy mươi ngơ ngẩn ngổn ngang sự đời!