July 3

và tất cả cuối cùng rồi cũng hết
sẽ qua đi thao thiết những hoa mùa
con chim nhỏ thôi còn thiêm thiếp ngủ
đôi cánh buồn giăng kín một cơn mưa

rồi sẽ hết những tháng ngày nhung nhớ
người xưa kia nay cũng đã chia lìa
thành phố nhỏ như đôi bàn tay nhỏ
ta tay này người ấy ở tay kia

rồi sẽ hết những tháng ngày phiêu lãng
kẻ lãng du dừng bước trước hiên nhà
bao mơ ước một ngày chào giã biệt
ta trầm mình trong thế giới bao la

ừ tất cả cuối cùng rồi cũng hết
vui hay buồn nào có nghĩa chi đâu?
con đường nhỏ bây giờ ta vẫn bước
vẫn bước đi và chẳng muốn quay đầu