January 15

Vô tình áo trắng đi qua
Ngẩn ngơ ở lại câu ca sai lời
Vô tình một cánh hoa rơi
Con bướm nhỏ hết rong chơi tháng ngày
Vô tình ngang ngọn cỏ may
Bâng khuâng ngồi gở thơ ngây qua rồi
Vô tình em đến với tôi
Vô tình tôi được một đời yêu thương.