June 15

Anh muốn thiền cho tâm được tịnh
em người phá ngang
nhét đầy hồn anh vẩn vơ một mớ
không cho mặc cả
không cho bốc thăm
không cơ chế phổ thông đầu phiếu
anh thua
lần nào em cũng trúng
gì em cũng đúng
còn anh vật vã một đống phạm sai
em thay dải áo bằng khuy cài
khuy tuột hết lại quay về đeo cái dải
em bắc loa khen ầm rằng mới
mấy thằng nghễnh ngãng ầm ầm vỗ tay
ngợi ca em tài giỏi
được thể em ăn gỏi cánh đồng
làm lệch hướng dòng sông
trôi về miền chết
anh biết đâu mà lần
dòng trong dòng đục?